Η Kleopas Alliott με μια Ματιά

Εξειδίκευση μας είναι η Λογιστική τα Φορολογικά και η Μισθοδοσία. Η βαθειά γνώση της ελληνικής αγοράς, σε συνδυασμό με τον ισχυρό διεθνή προσανατολισμό μέσω του Alliott Group, οι έμπειροι και καλά εκπαιδευόμενοι επαγγελματίες, καθιστούν την Kleopas Alliott μοναδικό πάροχο υπηρεσιών απαράμιλλης ποιότητας, βοηθώντας την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Ιστορικό