Εξασφαλίζουμε το Μέλλον της Επιχείρησης σας

Τι κάνουμε

Αποκλειστική εξειδίκευση μας είναι η Λογιστική και η Φοροτεχνική υποστήριξη επιχειρήσεων και ιδιωτών.

Η Kleopas Alliott με πλήρη γνώση της Ελληνικής πραγματικότητας, σε συνδυασμό με την εμπειρία και τη συνεχή εκπαίδευση των στελεχών της  καλύπτει πλήρως όλες τις ανάγκες και υποχρεώσεις, παρέxοντας υπηρεσίες απαράμιλλης ποιότητας.

Επιπλέον, η μακροχρόνια συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς αναγνωρισμένης αξίας επιτρέπει την υποστήριξη των επιχειρηματικών σας προσπαθειών σε όλο τον κόσμο.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

Ανεξάρτητα από το μέγεθος και το αντικείμενο της εκάστοτε επιχείρησης, έργο μας είναι να παρέχουμε με συνέπεια, εχεμύθεια και πλήρη συμμόρφωση με την νομοθεσία, κάθε υπηρεσία που αναλαμβάνουμε.

ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Μέσα από τις γνώσεις, τις εμπειρίες και την εξειδίκευση μας προσφέρουμε απεριόριστες ευκαιρίες στους πελάτες μας, εξασφαλίζοντας την ανάπτυξη των επιχειρήσεων τους.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Accountancy Firm of the Year in Greece

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης:
Ως μέλος του Alliott Group αποδεχόμαστε την ευθύνη μόνο για τις από μέρους μας εκτελεσθείσες εργασίες. Δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για εργασίες άλλων μελών. Οποιαδήποτε πληροφορία περιέχεται εδώ, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συνημμένων, είναι γενική και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να εφαρμοστεί χωρίς εξειδικευμένη επαγγελματική βοήθεια. Η εταιρία μας θα δώσει επιπλέον λεπτομέρειες και επαγγελματική συνδρομή, εφόσον ζητηθεί.